EKİP

Energie Nuove'nin yönetim kadroları; fotovoltaik tesislerin tasarımı, inşaatı ve yönetimi konularında deneyim kazanmış ve işletme yönetimi alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşmuştur.

Birbirleriyle eşgüdümlü ve verimlilik odaklı yaklaşım ile yaratılan takım çalışması sayesinde İtalya ve diğer ülkelerde kaydadeğer başarılar elde edilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM